แพลตฟอร์มการส่งพัสดุแนวใหม่ EasySends...Socialgistic Platform

 ด้วยแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นการแชร์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกับผู้ที่มีเส้นทางประจำอยู่แล้ว เช่นการเดินทางไปทำงานประจำวัน ไม่ว่าจะใช้รถส่วนตัว นั่งรถสาธารณะ หรือเดินทางด้วยวิธีใด รวมถึงรถขนส่งสินค้าที่ขากลับต้องตีรถเปล่ากลับ แม้แต่การเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดสุดสัปดาห์ รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ฯลฯ ก็สามารถฝากของเพื่อไปส่งยังจุดหมายในเส้นทางเดียวกันได้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้เดินทางและลดรายจ่ายให้กับผู้ฝากส่ง ร่วมแบ่งปันประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย และยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย

"EasySends…Socialgistic Platform" ไม่ใช่แค่รับส่ง แต่เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน